Språk

 

Generell studiekompetanse for voksne - fjernundervisning

Illustrasjonsbilde. Oppslag av en fysikkbok - Klikk for stort bilde

Dette er et studietilbud for den voksne befolkningen i Finnmark over 25 år, som ikke har fullført videregående opplæring, som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen.

Studiet er nettbasert, så det stilles krav til at man har egen PC med Office-pakke og tilgang til internett. Etter bestått eksamen får man kompetansebevis og kan søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen:

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html
 

Finnmark fylkeskommune finansierer tilbudet og gjelder for de som er bosatt i Finnmark. Tilbudet forutsetter at man har fullført norsk 10-årig grunnskole eller tilsvarende. Man må mestre det norske språket godt, både muntlig og skriftlig. Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

I løpet av studieåret er det to obligatoriske samlinger i Honningsvåg. Obligatoriske samlinger for 2019/20 avholdes 21. - 22. september 2019 og ei helg i april 2020 i Honningsvåg. På første samling vil du få utlevert lærebøker for studiet, brukernavn og passord og opplæring i bruken av IKT. Det vil være spesielt fokus på Fronter, som er skolens digitale læringsplattform. Den andre obligatoriske samlingen er en «eksamenssamling» som avvikles i vårsemesteret.

 

Fagene du kan melde deg på er norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag.

 

01.08.2015 kom en ny forskrift til Opplæringsloven som innebærer at du ikke kan være elev i et fag du tidligere har bestått i videregående opplæring. Hvis du ønsker å forbedre karakterer må dette gjøres som privatist. Har du spørsmål angående hvilken kompetanse du allerede har og hvilke krav som gjelder, kan du kontakte skolens rådgiver, Edna Toften: Edna.Toften@ffk.no

Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingen må du dekke selv. Hvis dine reisekostnader overstiger kr 4 000,- vil skolen dekke det overstigende beløpet, så fremst du reiser og overnatter på rimeligste måte. Dokumentasjon på reisekostnader over kr. 4 000,- må fremlegges.

 

Nettbasert undervisning

For å kunne følge undervisningen må du ha PC med Office-pakke og internettforbindelse, samt grunnleggende ferdigheter i IKT. Faglærerne legger ut framdriftsplaner, innleverings­oppgaver og andre viktige dokumenter i Fronter. For å sikre faglig framdrift tilbyr vi også veiledning gjennom telefon, e-post og andre nettbaserte kommunikasjonssystemer, f.eks. Skype.

Faglærer sender ut 5-10 oppgavesett pr. termin, avhengig av fag. Du besvarer disse oppgavene og sender dem til faglærer via Fronter for retting og kommentarer. Det er et krav at alle oppgaver skal leveres.

NB! Dersom du ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller muntlige prøver til å få underveisvurdering eller standpunktkarakter, vil skolen registrere deg som sluttet.

 

Eksamen

Eksamen avholdes i mai/juni. Skriftlig eksamen avlegges i utgangspunktet på skolen i Honningsvåg. Muntlig eksamen avlegges ved skolen i Honningsvåg.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2019/20 er 10. august 2019. Når du melder deg på så trenger du MinID, BankID, BuyPass for å identifisere deg. Dette må du ha klart før du åpner påmeldingen.

 

Du vil få svar kort tid etter at fristen er utløpt, svarbrev sendes ut etter i slutten av august/staren av september.

Hvis du har tatt opplæring i Finnmark tidligere, er det ikke behov for å sende inn dokumentasjon på tidligere utdanning. Dersom du har tatt opplæring i et annet fylke, må du ettersende dokumentasjon på tidligere utdanning til rådgiver Edna Toften: Edna.Toften@ffk.no Har du gått grunnskole eller annen utdanning i utlandet må sende inn vitnemål når du har søkt.

 

Hvis du skal ta matematikk:

Det er ulike matematikkfag, avhengig av hvilken bakgrunn du har fra tidligere utdanning. Når du søker hos oss, er det viktig at du vet hvilket matematikkfag du skal ta. Er du usikker på hva som gjelder deg, ta kontakt med rådgiver Edna Toften for å avklare dette før du fyller ut søknadsskjema.

 

Matematikk 1P og 2P: Hvis du ikke har bestått eller tatt videregående utdanning.

 

Matematikk 2P-Y (påbygningskurs): Hvis du har bestått matematikk på yrkesfag.

 

Matematikk 2P: Hvis du har bestått matematikk på vg 1 studiespesialisering før 2006.

Kontaktperson

Sirin Figenschou Høyen
Avdelingsleder Studiespesialisering og fjernundervisning
78 96 49 50
Edna Toften
Rådgiver
78 96 50 60
Tove Riise Samuelsen
Konsulent
78 96 50 38