Språk

 

Pensumliste for Nordkapp maritime fagskole

Illustrasjonsbilde. Bilde av Norges lover oppslått. - Klikk for stort bilde

Pensumlista sendes til bokhandelen i Honningsvåg som bestiller inn pensumlitteraturen

Publisert av Anita Elin Ingebrigtsen. Sist endret 09.05.2016

Obligatorisk pensumlitteratur for Skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Studieåret 2015 - 2016


Aasmundseth, P. (2013): Sjørett og økonomi. Læremiddelforlaget.
 

Aasmundseth, P. (2013): Sjørett og økonomi. Oppgavesamling. Læremiddelforlaget.
 

Dragsnes, H. (2000): Sjøveisregler og brovakthold. Fordypning nautiske fag og

          fiskerifag: teknisk fagskole. Gyldendal yrkesopplæring.
 

Federl, Marion og Hoel, Arve (2014): Norsk for fagskolen. NKI forlaget.
 

Johnsen, J. (2013): Ledelse, administrasjon. Økonomi og lovverk for skipsoffiserer.

          John Johnsens lærebøker.
 

Kjerstad, N. (2010): Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer – for maritime

          studier. 4. utg. Tapir akademiske forlag.
 

Kjerstad, Norvald (2013): Fremføring av skip med navigasjonskontroll: for maritime

          studier. 3. utg. Tapir akademisk forlag. 
 

Kjerstad, N. (2011): Navigasjon for maritime studier. 2. utg. Tapir akademiske forlag.


Kristensen, Tor R. (Siste utg.): Lærebok for GMDSS/GOC. Poseidon.
 

Lund, Ansgar. (2011): Skipsteknikk: en lærebok i tråd med STCW-konvensjonen og

læreplanen for teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag. Fagbokforlaget.
 

Oldervoll, T., Orskaug, O. og Vaaje, A. (2009): Sinus for ettårig forkurs. Matematikk

          for forkurset for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning. 2. utg.

          Cappelen Damm.
 

Pedersen, S. E… [et al.] (2010): Teknisk formelsamling med tabeller. 7. utg.

          Gyldendal Undervisning
 

Sjøfartsdirektoratet (2007): Maritime standarduttrykk. Engelsk – norsk: IMCO´s

            standard marine navigational vocabulary. Universitetsforlaget.
 

Storelvmo, E. og Storelvmo, V. Ø. (2011): Fysikk forkurs For ingeniørhøgskole og

            maritime høgskole. Gyldendal undervisning 
 

Tellnes, I. (2011): Lasteberegninger og behandling av last. Fordypning nautiske fag

          og fiskerifag: teknisk fagskole. Gyldendal undervisning.
 

Utne, P. (2012): Sikkerhet til sjøs. Fagbokforlaget.     


Følgende deles ut av lærer:

Anon 1 (2003): Nautical Almanac Commercial edition. Jan. 1 2003 Thru Dec. 31.

          2003.

Anon 2 (2009): Atlas of pilot charts North Atlantic Ocean. Notice to Mariners
 

Bendiksen, M. og Kjølsø, K. (2004) Håndbok i meteorologi og oseanografi.

Høyskolen i Vestfold.
 

Deck logbook – North Cape Simulators. Nordkapp Maritime Fagskole
 

Fagskolen: egen kompendium (2013): Mercandian Importer.
 

This is ECDIS – North Cape Simulators. Nordkapp Maritime Fagskole
 

Anbefalt støttelitteratur for Skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje
 

1.    Bjørnæs, C. (2010): Klima forklart. Unipub.

2.    Cornish, M. M. and Ives E. (2009): Reeds maritime meteorology. Adlard Coles Nautical.

3.    Dannevik, P. (1975): Meteorologi og oseanografi for sjøfølk. Aschehoug.

4.    Houghton, D. (2008): Weather forecasts. The Royal Yachting Association.

5.    Mariners’ Roueting Guide English Channel/S. North Sea.

6.    Seagull (CBT – Computer based training) Elektronisk abonnement.

7.    Tibbs, C. (2006): Weather handbook Southern Hemisphere. The Royal Yachting Association.

8.    Tibbs, C. (2005): Weather Handbook Northern Hemisphere. The Royal Yachting Association.

9.    Watts, A. (2010): Instant wind forecasting. Adlard Coles Nautical.

10. Watts, A. (2004): The weather handbook. Adlard Coles Nautical.

Studenter tilknyttet fagskolen har tilgang til Internett via ett eget nett, noe som muliggjør bruk av egen PC. Vi anbefaler derfor bærbar PC med trådløskort.

Biblioteket har stasjonære PC-er som er tilgjengelig.

Fronter (elektronisk læringsplattform) vil bli benyttet i de fleste fag.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sturla Johan Nilsen
avdelingsleder fiskeri- og maritim utdanning
78 96 50 04