Språk

 

Nordkapp maritime fagskole

Klasserom til fagskolestudentene - Klikk for stort bilde

Nordkapp maritime fagskole tilbyr utdannelse i Nautiske fag og er godkjent av NOKUT.

Skipsoffiserutdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Studie og yrket passer like godt for kvinner som for menn.    

Den maritime næringen er en av Norges største eksportnæringer og de norske skipsoffiserene har vært en svært viktig bidragsyter til dette. Norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden, og dekker alt fra store skip som benyttes til å krysse store havområder, offshorevirksomhet, cruise, kysttransport eller lokaltransport av gods og passasjerer.

Utdanningen ved fagskolen fører frem til det teoretiske kravet for å løse ut kompetansesertifikatet dekksoffiser kl. D4 etter første år, og dekksoffiser kl. D1 etter andre året. I tillegg kreves yrkespraksis (fartstid) for å løse fagbrev og sertifikat. Ytterligere opplysninger om krav til fartstid for å løse sertifikat får du hos Sjøfartsdirektoratet.

Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1 gir i tillegg rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde.  Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 gir enerett til tittelen sjøkaptein.

Vi ønsker deg velkommen til Nordkapp maritime fagskole som student. 

 

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Tommy Knedahl
Adjunt med tillegg
78 96 49 79
Peer-Einar Pedersen
78 96 49 55
Johanne Salamonsen
Avd.leder fiskeri, akvakultur og maritime fag
78 96 50 05