Språk

 

Veksling LOSA - Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet


Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veksling LOSA - Et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde undervisning på hjemstedet og samlinger ved hovedskolen i Honningsvåg.


Elever i følgende kommuner kan søke

 • Berlevåg:      Jan Bertheussen er veileder, telefon 78 96 49 31
 • Båtsfjord:      Bjørn Arne Jensen er veileder, telefon 78 96 49 58/975 28 724
 • Gamvik:        Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Hasvik:          Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Lebesby:       Kjell Pedersen er veileder, 78 96 50 23/932 05 186
 • Loppa:           Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Måsøy:           Frid Mikalsen er veilder, telefon 78 96 49 98/959 92 968
 • Tana:              Renate Westlien er veileder, telefon 41 63 29 34 
   

Hvilke studieretning tilbyr Veksling LOSA?

 • Vg1 Studiespesialisering  
 • Vg1 Yrkesfag:
  • Teknikk og industrielle produksjon (TIP)
  • Elektro
  • Naturbruk
  • Helse og oppvekstfag
 • Vekslingsmodellene - en mer praktisk rettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). 
  • Vg2 Helsearbeiderfaget 
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 
  • Vg2 Akvakultur

Hvorfor veksling LOSA?

 • Gi elever tilbud om å bo hjemme det første året på videregående skole
 • Gi yrkesfagelever tilbud om å veksle mellom skole og praksis i bedrift.
   

Historikk

 • 2005/2006 – LOSA ble opprettet som et prosjekt av Finnmark Fylkeskommune. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole fikk ansvaret for det faglige innhold og for samarbeid med lokale bedrifter og kommunene Måsøy, Gamvik, Lebesby og Hasvik.
 • 2006/2007 – Loppa og Berlevåg blir også med i prosjektet
 • 2007/2008 – LOSA blir ei fast ordning med Nordkapp vgs som moderskole
 • 2009/2010 – Tana og Båtsfjord er med.
   

Organisering

Hovedskolen

 • Ansvar for faglig innhold
 • Samarbeid med lokale bedrifter

Lokale veiledere

 • Kontaktlærer med tett oppfølging av elevene
 • Knutepunkt mellom hovedskolen og elevene

Faglærere

 • Tilgjengelig i sine oppsatte timer på videokonferanse, Its learning, skype, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.

Its learning 

 • Læringsplattform
 • All kommunikasjon med ukeplaner, prøver, innleveringer, oppgaveløsinger og meldinger foregår i Its learning.

Elever på veksling LOSA Yrkesfag (YF)

 • Opplæringen på hjemstedet foregår 17 uker i praksis og 20 uker på skolen

Elever på veksling LOSA Studiespesialisering (ST)

 • Følger vanlig timeplan og har ingen utplassering

 

Kontaktperson

Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14