Språk

 

Til deg som skal søke skole - Ditt yrke er din fremtid- Hva bestemmer ditt utdanningsvalg?

 

 

Utdanningsvalg 1 - Klikk for stort bilde

Vi i første klasse ved studiespesialisering har jobbet med utdanningsvalg. Vi har tatt for oss hva man skal fokusere på når man velger utdanning og yrke. Det som viste seg å være det viktigste for oss i klassen var å følge hjertet fremfor hodet. Da landet vi på at det viktigste var å velge utfra egne interesser. Det vil si at flertallet ønsket å fokusere på interesse når de skulle velge yrke.

Dette prosjektet har fått oss til å tenke mer på framtiden, hva vi skal bli, hva som skal til og hvordan vi skal bli det. Vi tror at du vil være mer motivert til å jobbe hardere på skolebenken så du oppnår utdanningen du ønsker, hvis du vet hva du skal bli. Vi har altså kommet fram til at du burde velge yrket ditt ut i fra interessene du har, framfor hva som er «status» eller hva kompisene dine velger. Klassen jobbet med ulike ting som kan være viktige å tenke på når du skal velge utdanning. Dette kom fram i de ulike gruppene. Vi hadde også en presentasjon for 10. klasse på Honningsvåg skole.

 

-Det er viktig å tenke på karakterer allerede i første klasse på videregående. De fagene som kommer på vitnemålet fra førsteklassen er engelsk, samfunnsfag, naturfag, matte og geografi. Det er kjedelig at snittet trekkes ned på grunn av mangel på motivasjon i førsteklassen. Hvis du skal inn på en et utdanningsløp med høyt snitt etter videregående må du jobbe hardt, og jevnt, spesielt med de avsluttende fagene, uansett hvilket år du går.

Lønn 1 - Klikk for stort bilde

Jenter 1AAA

-Ditt yrke er din fremtid, vi mener lønn er det som er viktigst for valget ditt, med lønn kan du bestemme nesten hvilken som helst boplass. Dette øker livskvaliteten og du får en følelse av frihet når du føler at du kan gjøre hva som helst uten at penger er et problem. Alt i alt mener vi at lønn er den viktigste motivasjonen du trenger når du velger yrke.

Gutter 1AAA

-I valg av studier må det tas mange hensyn. Skal man følge hode eller hjerte når du bestemmer deg for utdanning? Det er gjort mange studier på det, og det viser seg at mange yrker vil forsvinne i framtidens arbeidsmarked. Automatisering for eksempel innen kontor, regnskap, meglerjobber og innen logistikk (ssb.no). Det vil også komme nye jobber i fremtiden som vi en gang ikke kjenner til i dag.

Jenter 1AAA

-Det er veldig viktig å utdanne seg til noe man selv har lyst å jobbe med, ikke noe foreldrene dine har lyst du skal jobbe med. For eksempel kan det jo være at foreldrene dine eier en bedrift og vil at du skal ta over den bedriften etter dem. Hvis du du ikke har lyst til det, men gjør det fordi foreldrene dine forventer det av deg, så ender du kanskje opp i en jobb du ikke trives i. Tørr å gå dine egne veier, det er du som skal utdanne deg.

Jente 1AAA

-85% av alle arbeidstakerne i Norge jobber i en manns- eller kvinnedominert yrker. Det vil si at de jobber i et yrke som er mest vanlige for akkurat det kjønnet, som for eksempel elektriker eller sykesøster. Det betyr at de resterende 15% jobber i et kjønnsfordelt yrke. (at det er et like vanlig yrke for menn å jobbe i som kvinner).  Poenget mitt med å fortelle dere det her er at selv om du er jente, så kan du bli brannmann eller elektriker. Og selv om du er gutt så kan du bli sykepleier eller jobbe i barnehage. Utdann deg til det du har lyst å jobbe med, ikke det samfunnet eller foreldrene dine forventer av deg.

Jente 1AAA

-Hvis du ønsker å komme tilbake til Honningsvåg etter endt utdanning så er det mange jobbmuligheter her, og flere enn du tror. Vi har hatt kontakt med Kystverket som forteller at de har bruk for ingeniører, nautikere, folk som driver med lønn og administrasjon, økonomer osv.  Nordkapp videregående skole har mange arbeidsplasser og de har også bruk for mange folk med ulike utdanninger, alt fra lærere, fiskere, elektrikere og personer med forskjellige fagutdanninger. Vi har også snakket med ansatte ved helsestasjonen i Honningsvåg. De forteller at de har bruk for folk med forskjellig utdanninger innenfor helse som for eksempel, fysioterapeuter, leger, helsesøstre, sykepleiere og annet helsepersonell. De sier at vi vil få et økende behov for utdanninger innen helse på grunn av at det blir flere eldre i fremtiden. Så det er fullt av muligheter for deg, hvis du ønsker å komme tilbake til Honningsvåg.

Fant du det du lette etter?