Språk

 

Presentasjon av Vg1 Naturbruk for "Karrière Finnmark"

Lærer, Hilmar Gerhardsen har holdt et innlegg om naturbruk på Karriere Finnmark sin rådgiversamling.

 

Fagene som Vg1 Naturbruk har, er delt opp i fellesfag og programfag. Fellesfagene omfatter kroppsøving, matematikk, norsk, engelsk og naturfag.

Programfagene omfatter:

 • Naturbasert produksjon, 337 timer
 • Naturbasert aktivitet, 140 timer
 • Prosjekt til fordypning (fiskeri og oppdrett)

Nordkapp vgs har eget opplæringsfartøy, kaianlegg med bøteri og skolekonsesjon for lakseoppdrett.

Naturbruk er et allsidig utdanningsprogram for de som ønsker et yrke innenfor havbruk, fiske og fangst.

Elevene får grunnleggende kunnskap om råstoff, produksjon og anvendelse, helse, sikkerhet og miljø, sjømannskap, akvakultur, naturkreftene og fangstmetoder og fiskeredskap. Elevene får studiekompetanse basert på teori og praktisk naturkunnskap.

Praktiske aktiviteter

Elevene gjennomfører følgende aktiviteter:

 • 1 ukes fjelltur
 • 1 uke på sikkerhetskurs
 • 3 uker på linefiske/oppdrett/settefisk/slakteri
 • 1 uke båtførerkurs
 • 3 uker på garnfiske/oppdrett/settefisk/slakteri
 • 1 uke på vintertur
 • 1 uke teknikk
 • 1 uke på kveitefiske i Vest Finnmark

Hver torsdag er tilrettelagt for praktisk/teori.

Etter Vg1 Naturbruk kan elevene søke på Vg2 Fiske og fangst, Vg2 akvakultur eller Vg2 kokk og servitør. Nordkapp vgs tilbyr alle tre programfagene.

Tekst: Hilmar Gerhardsen 

Fant du det du lette etter?