Språk

 

Innlevering av lærebøker og PC

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bilde

Innlevering av lærebøker og PC skal skje før elevene tar sommerferie. Elevskap som elevene bruker, må tømmes og nøkkel leveres til driftsavdelingen.  

Lærebøker/kalkulatorer  

Innlevering skjer klassevis etter oppsatt plan. Elevene må være tilstede ved innleveringen og etter avregistrering av lån, må hver enkelt elev legge bøkene på henvist plass.
  
Siste frist for å levere inn bøkene er 21. juni.   
 

LOSA

Elevene tar kontakt med veileder og får informasjon om innleveringen.

Fjernundervisningselever

Elevene sender bøkene med posten for egen regning. Siste frist er 21. juni.                                                                      

Frikjøp av PC

Elever som fortsetter ved Nordkapp videregående skole tar maskinen med seg hjem i ferien.

Elever som bytter til en annen videregående skole i regi av Finnmark fylkeskommune tar med seg maskinen hjem i ferien. Etter skolestart tar de kontakt med IT-ansvarlig på den nye skolen. IT-ansvarlig tar så kontakte med Nordkapp vgs for å få det formelle i orden.  

Elever som slutter eller skal gå på en videregående skole som ikke er i regi av ffk må enten levere inn pc-en eller frikjøpe den. Selv om det er innbetalt for 3 år for pc-en må den uansett leveres inn for klargjøring i henhold til kontrakt.

Ved frikjøp av PC må den leveres inn i god tid før skoleslutt slik at eventuelle garantireparasjoner kan utføres og at den kan settes opp med ny programvare og åpnes for administrative rettigheter.
 

Erstatning for  lærebøker/kalkulator

De som ikke leverer innen fristen vil motta faktura som MÅ betales.

Erstatningsgebyr pr. lærebok/kalkulator: 500,- kr.

Reglement for utlån av læremidler
 

Erstatningsfaktura for PC:

Vg1 - HP 440 G4 kr. 5 580,-

Vg2 - Dell 3470 kr. 5 820,-

Vg3 - Dell E5450 kr. 5 479,-

Prisen for ikke innlevert PC er anskaffelsespris minus innbetalt beløp.
 

Elevskap

Elevene må tømme skapene på klasserommene som de disponerer. Nøklene leveres til driftsleder og depositumet vil bli utbetalt direkte ved innlevering av nøkkel.

Innleveringsfrist er 30.juni. Leveres nøklene etter denne fristen blir ikke depositumet utbetalt.
 

Kontakt

Skolebiblioteket: anita.elin.ingebrigtsen@ffk.no Telefon: 78 96 50 98/915 95 196

IT-ansvarlig: it-hjelp@ffk.no

Driftsleder: bengt.ove.sandvik@ffk.no Telefon: 78 96 51 33/950 39 268

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Anita Elin Ingebrigtsen
Bibliotekansvarlig
78 96 49 52
Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26
Bengt Ove Sandvik
Driftsleder
78 96 51 33