Språk

 

Innlevering av lærebøker og PC

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bilde

Alle elever skal levere inn lærebøker før sommerferien. Elevskapene skal tømmes og nøkkelen skal leveres til driftsleder. Husk å kontrollere PC kontrakten for frikjøp eller innlevering.  

Lærebøker/kalkulatorer  

Innlevering skjer klassevis etter oppsatt plan.  

Elevene skal være tilstede ved innlevering og etter avregistrering av lån, må hver enkelt elev legge bøkene på henvist plass.
  
Siste frist for å levere inn bøkene er 20. juni.   
 

LOSA                                                              

Elevene tar kontakt med veileder og får informasjon om innleveringen.

 

Fjernundervisningselever

Elevene sender bøkene med posten for egen regning.

 

Frikjøp av PC

Fortsetter du ved Nordkapp videregående skole tar du PC-en med seg hjem i ferien.

Bytter du til en annen videregående skole i regi av Finnmark fylkeskommune, tas PC-en hjem i ferien. Etter skolestart tar du kontakt med administrasjonen på den nye skolen, som kontakter Nordkapp vgs slik at det formelle angående PC-en blir ordnet.  

Hvis du ikke skal gå på skole fra høsten 2017, eller skal begynne på en skole utenfor Finnmark fylkeskommune, leverer du inn PC-en innen 20. juni. Du kan også kjøpe PC-en.

Ved frikjøp av PC må den leveres inn i god tid før skoleslutt slik at den kan settes opp med ny programvare og åpnes for administrative rettigheter.

Du må melde sak om frikjøp/innlevering. Det gjøres fra Serviceportalen som ligger på skrivebordet på PC-en. 

Erstatningsgebyr

De som ikke leverer innen fristen vil motta faktura som MÅ betales.

 

Lærebøker/kalkulator

Erstatningsgebyr pr. lærebok: 500,- kr.

 

Elevskap

Huske å tømme skapet på klasserommet som du disponerer. Nøklene leveres til driftsleder og depositumet vil bli utbetalt direkte ved innlevering av nøkkel.

Innleveringsfrist er 30.juni. Leveres nøklene etter denne fristen blir ikke depositumet utbetalt.

 

Kontakt

Skolebiblioteket: anita.elin.ingebrigtsen@ffk.no Telefon: 78 96 50 98/915 95 196

IT-ansvarlig: it-hjelp@ffk.no

Driftsleder: Bengt.ove.sandvik@ffk.no Telefon: 78 96 50 11/995 63 045 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Anita Elin Ingebrigtsen
Bibliotekansvarlig
78 96 49 52
Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26
Bengt Ove Sandvik
Driftsleder
78 96 51 33