Språk

 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark har inngått samarbeidsavtale

 

Akvakultur - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur. Næringa har behov for fagfolk og Finnmark fylkeskommune ønsker å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Finnmark fylkeskommune ved Nordkapp videregående skole skal søke Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse for akvakultur av laks, samt dispensasjon fra utleieforbudet i akvakulturloven. Søknaden sendes Fiskeridirektoratet i løpet av januar og det er et ønske at undervisningstillatelsen kan iverksettes innen skolestart høsten 2018. 

Grieg Seafood Finnmark skal stå for driften

Samarbeidsavtalen vil styrke undervisningstilbudet og rekrutteringen til akvakulturnæringa og sjømatnæringa generelt. Et Blått kompetansesenter i Nordkapp står i denne sammenhengen høyt på ønskelisten.

Avtalen gi en etterlengtet og nødvendig heving av kompetanse nivået for framtidige arbeidere, både på mærekanten og generelt i næringen.

Hele saken ligger på Finnmark fylkeskommune sin hjemmeside. 

Fant du det du lette etter?