Språk

 

Døråpner for jobb på havet

Klikk for stort bilde

Det er full konsentrasjon når studentene på Nordkapp maritime fagskole er på seilas i skipssimulatoren. De ser utdanningen som dekksoffiser som en døråpner til de gode jobbene.

 

Tekst og foto: Else M. Lundal 

-Du stiller langt sterkere med en høyere utdanning, sier førsteårsstudentene Robin Gilberg, Jonas Pedersen, Sigvald Leirvik, Tobias S. Broks og Kenneth Kenneth Kjellmann Olsen.

De har tidligere gått VG2 Maritime fag og VG2 Fiske og fangst, og alle har tatt fagbrevet. Når de nå har satt seg på skolebenken igjen, så er det fordi de ser at en videre utdanning vil gjøre dem langt mer ettertraktet på jobbmarkedet.

-Du kommer ingen vei uten utdannelse i dag, sier Geir Aron Josefsen. Han har ikke fagbrev, men han har jobbet som fisker i flere år. Han satser på at han også i framtiden skal jobbe innen fiskeri, men skal han få jobb på de større båtene så ser han at han må ha de nødvendige sertifikatene.

- Med dekksoffiserutdannelsen åpnes dørene for å få jobb på de større fiskebåtene, sier han.

Studentene forteller at det er mer krevende å gå på maritim fagskole enn vanlig videregående skole.  Men de er motiverte, og de utelukker ikke at det også kan bli aktuelt med videre studier på universitet etter at de er ferdige med den toårige fagskolen.

Skipsoffiserutdannelsen består av mye teori, og studentene får også boltre seg med praktiske oppgaver i den topp moderne skipssimulatoren ved skolen.

-Simulatoren er et veldig nyttig verktøy, sier studentene.

Nordkapp maritime fagskole holder til i Honningsvåg i samme bygg som Nordkapp videregående skole. Dette er den «blå» skole i Finnmark, og VG2 Fiske og fangst og VG2 MAF er blant utdanningstilbudene. Studentene ser det som en fordel å være del av et tett miljø. De fleste studentene kommer fra nærområdet i Finnmark, men de har også studenter langveisfra. Tobias og Sigvald kommer fra henholdsvis Kvinnherad og Stord på Sør-Vestlandet, og de trives godt som studenter på 71 grader nord. Robin kommer fra Trøndelag.

-Det er veldig mye spennende som skjer innen maritim næring i dette området, sier Robin.

Selv om det de siste årene har vært en periode der det har vært nedgang i aktivitet innen deler av næringa, så er studentene i 1TMA optimister med tanke på framtidsutsiktene.

-Det er mye som tyder på at aktiviteten er på vei opp igjen. Skal du være med å konkurrere om de gode jobbene, så stiller du sterkere med høyere utdanning, sier de.