Språk

 

Skolerute for Nordkapp videregående skole 2017 - 2018

Skolen i et maritimt miljø - Klikk for stort bilde

Skoleruta er vedtatt av fylkesopplæringssjefen i Finnmark fylkeskommune i samarbeid med KS-Finnmark.
Planleggingsdager fastsettes av Samarbeidsmøtet ved Nordkapp videregående skole. 

Skoleruta for Nordkapp videregående skole fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd: ”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.»

 
Fant du det du lette etter?