Språk

 

Skoleruta 2016 – 2017 Nordkapp videregående skole

Skolen i et maritimt miljø - Klikk for stort bilde

Vedtatt av fylkesopplæringssjefen i Finnmark fylkeskommune i samarbeid med KS-Finnmark
Planleggingsdager fastsettes ved den enkelte skole.

Skoleruta for Nordkapp videregående skole fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd: ”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.»

Publisert av Anita Elin Ingebrigtsen. Sist endret 28.10.2016

Måned/dato

Lærere

Elever

Antall dager lærere

Antall dager elever

August:

Planlegging

18.og 19.08.16

Skolestart 22.08.16

Skolestart 22.08.16

10

8

September:

   

22

22

Oktober:

Felles planleggingsdag 3. og 4.10

Høstferie 05.10. - 07.10.16

Planlegging/foreldremøte lørdag 15.10.16

Høstferie

03.10.- 07.10.16

19

16

November:

   

22

22

Desember:

Siste skoledag 20.12.16

Juleferie 21.12.16

Siste skoledag 20.12.16

Juleferie 21.12.16 t.o.m. 02.01.17

14

14

Januar:

Skolestart 3.1.17.

Planlegging lærere 02.01.17

Skolestart 03.01.17

22

21

Februar:

Vinterferie

22.-24.02.17

Vinterferie

22.-24.02.17

18

18

Mars:

   

23

23

April:

Påskeferie

Siste dag før påske 07.04.17

Første dag etter påske 18.04.17

 

14

14

Mai:

01.05.17 og 17.05.17 - Fri

25.05.16. Fri (Kr. Himmelfart)

01.05.17-Fri

17.05.17- Fri

25.05.17- Fri

19

19

Juni:

05.06.17 – Fri (2. pinsedag)

Siste skoledag

20.06.17

Sommerferie f.o.m.

21.06.17

13

13

Sum:

   

196

190

Rektor 

Fant du det du lette etter?