Språk

 

Årshjul miljøarbeid

KantineBannerbilde - Klikk for stort bilde

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 

 •  § 9A – Årshjul for arbeidet- Elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø  

Mål for arbeidet: Elevene skal oppleve en inkluderende og trivelig skole med fokus på mestring og læringstrykk (forslag)

Årshjul miljøarbeid 
 

August

 

Januar

 • Infor til borteboerforeldre på startmøtet - rektor 
 • info til ansatte - § 9, handlingsplikt, krenkende atferd og rutiner for avviksbehandling - rektor 
 • Info til klassene ved skolestart: § 9, ordensreglement - kontaktlærere
 • Avviksskjema § 9 A i alle kl.rom - kontaktlærere 
 • Klasseregler utarbeides med klassen - kontaktlærer
 • Klassenes tillitsvalgte velges - kontaktlærer
 • Møteplan - klasselærerråd, kontaktlærerforum ca. 1 gang pr. mns - ass-rektor

 

               
 • Klasselærerråd i alle klasser: felles forståelse og handtering av krenkende atferd
 • Skolens trivselsundersøkelse - alle klasser - ressursteamet 

September 

 

Februar 

 • Elevråd konstitures - info elevdemokrati, § 9A, rettigheter og plikter - ass.rektor, elevkonsulent
 • Avklare felles forståelse og handtering av krenkende atferd - klasselærerråd - kontaktlærer tar initativ. - Spørreundersøkelse -   elevenes behov      tilpasninger, fritid,  helse - ressursteam
 • Aktivitetsdag, hele skolen - krø-lærere, elevkonsulent
 • Fritidstilbud, skolens tilrettelegging - elevkonsulent.
 • Skoleårsevaluering PULS - rektor 

 

 
 • Presentasjon av trivselsundersøkelse:
 • personalet og allmøte elever - ressursteamet

Oktober

 

Mars

 • Foreldremøte alle - info om § 9A - rektor
 • Skolemiljøutvalget konstitueres - ass. rektor
 • Psykisk helse tar opp på klasse- eller skolenivå

 

 
 • Felles aktivitetsdag i slalåmbakken - elevkonsulent, avdelingsledere
 • Felles påskeavslutning - rektor, elevkonsulent 

November

 

April

 • Revidere Plan for arbeidet med § 9A​ - ass.rektor
 • Elevundersøkelsen gjennomføres - ressursleder

 

 
 • Skolemiljøutvalget: Arbeidet med § 9A, psykososialt miljø, oppsummeres

Desember 

 

Mai

 • Presentasjon av resultater fra elevundersøkelsen
 • Personalet, elevrådet - ressursleder 
 • Ballturnering hele skolen - elevråd, elevkonsulent
 • Felles juleavslutning på kantina - rektor, elevkonsulent 

 

 
 • Fysisk skolemiljø - vernerunder samordnes med HMS for ansatte, tillitsvalgt fra elevrådet inviteres til å delta
   

Juni

   
 • Klassevise markeringer av avslutning av skoleåret
 • Elevrådet: oppsummering av vernerunder fysisk miljø
 • Felles sommeravslutning: rektor, elevkonsulent
 • Rektor og ledergruppa oppsummerer arbeidet med § 9A dette skoleåret - skriftlig 

 

Generelt

 • Avviksskjemaer § 9A – skal være tilgjengelig i alle klasserom, skal også ligge på Fronter
 • Avviksmelding § 9A – skal behandles av kontaktlærer og avdelingsleder – kopi til rektor
 • Vedtak § 9A – rektor fatter vedtak, maler på Udir.no
 • Oppfølgende tiltak 6: ressursteamet tilgjengelig for sosialpedagogisk veiledning og oppfølging
 • Helsesøster har ukentlig kontortid her på skolen, hele året
 • Klasselærerråd 1 gang pr. mnd. – trivsel og klassemiljø tas opp
 • Krenkende atferd – generelle formuleringer utarbeides av rektor, felles forståelse og handtering tas opp i alle klasselærerråd minimum to ganger pr. år – kontaktlærer tar initiativ
 • Elevsamtaler – minimum 2 ganger pr. år; trivsel og mobbing skal tas opp - kontaktlærer
 • Foreldresamtaler – elever under 18 år; trivsel og mobbing tas opp – kontaktlærer
 • Plakat ansattes handlingsplikt § 9A – på personalrom, alle arbeidsrom, alle kontorer
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49
Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08