Språk

 

Ledergruppen ved Nordkapp maritime fagskole og Nordkapp videregående skole

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen har en ledergruppen som består av åtte personer.    

Eli Skille

er rektor og skolens øverste leder. Hun har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnete ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar.
 

Geir Stian Høyen

er assisterende rektor, Han er rektors stedfortreder og nærmeste medarbeider. Stian er også skolens HMS - rådgiver. 
 

Siri Arnesen

er ressursleder og hun har ansvar for SATS, eksamen, vitnemål, pedagogisk bruk av IKT. Hun har også ansvar for at skolen har et system for oppfølging av Opplæringsloven, samt funksjonen som fagopplæringskoordinator. 
 

Sirin Figenschou Høyen

er avdelingsleder for studiespesialisering og fagansvarlig for fjernundervisning til generell studiekompetanse. 
 

May Irene Strand Gerhardsen

er administrasjonsleder. Hennes oppgaver er blant annet ledelse av skolens administrasjonskontor, kantine, renhold og miljøarbeider, og har i tillegg ansvaret for budsjett og økonomistyring. 
 

Ole Håvard Olsen

er studierektor for LOSA Finnmark (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Ole Håvard er også faglærer.
 

Tove Hunnålvatn

er avdelingsleder for elektrofag og restaurant- og matfag. Hun er også koordinator for spesialundervisning, og er ansvarlig for "Program for bedre gjennomføring". 
 

Hilmar Gerhardsen 

er avdelingsleder for kursavdelingen.
 

Nils-Kristian Brynjulfsen

er avdelingsleder for maritim avdeling og skolens opplæringsfartøyet Finnmarksfisk. Han har også ansvar for oppfølgingstjenesten. 

er avdelingsleder for Nordkapp maritime fagskole, North Cape Simulators og Sikkerhetssenteret.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

May Irene S Gerhardsen
administrasjonsleder
78 96 49 38
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49
Tove Hunnålvatn
Avdelingsleder
78 96 50 50
Hilmar Gerhardsen
Avdelingsleder kursavdelingen
78 96 49 94
Sirin Figenschou Høyen
Avdelingsleder Studiespesialisering og fjernundervisning
78 96 49 50
Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14