Språk

 

Skolens digitale verktøy

Nærbilde av PC stabel - Klikk for stort bilde

Noen av de mest brukte verktøyene i skolehverdagen er Fronter (LMS), Skolearena (Hypernet), Timeplan og E-post/Webmail. Vi har laget snarveier til disse funksjonene øverst på siden vår. De er merket med F for Fronter, S for Skolearena, T for Timeplan og M for E-post/Webmail. 

Klikk for stort bilde

Lenker til Fronter, Skolearena, Timeplan og E-post/Webmail finnes også nederst på siden vår.


Klikk for stort bilde

Fronter er et digitalt rom som brukes til informasjon, innlevering av oppgaver og til å gi tilbakemeldinger på innlevert skolearbeid.

  • Kun elever og ansatte har tilgang til Fronter.
  • Elever logger inn med brukernavn og passord som de får utdelt på skolen.
  • Passord som inneholder Æ, Ø, Å godtar ikke Fronter. Du vil komme inn på nettverket men ikke i Fronter.
  • Ta kontakt med Fronteransvarlig dersom du mangler eller har feil fagrom.
     

Skolearena brukes til fraværsføring, karakter og anmerkninger. Foreldre og foresatte til elever under 18 år har også tilgang til opplysninger og til å legge inn melding om fravær i Skolearena.
 

E-post/webmail er tilgjengelig på PC-er som leies av skolen og skolens hjemmeside. Er du elev velger du linken "web-mail elever".
 

Timeplaner Her kan du bl.a. velge timeplan for en klasse eller for lærer.

 

ligger under Hva skjer, nederst på siden vår. Hele skoleruta ligger på toppmenyen under Om skolen. 

 

Kontaktperson

Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26