Språk

 

IT-tjenesten ved skolen

Nærbilde av PC stabel - Klikk for stort bilde

Rune gir IT-tjenester til alle elever, studenter og ansatte som er elev/student ved LOSA, Nordkapp maritime fagskole eller Nordkapp videregående skole.


Alle innmeldinger av saker og bestillinger gjøres via

1.    "Serviceportal" som du finner på skrivebordet ditt. Trykk "IT-hjelp" etter at serviceportalen er åpnet

2.    e-post: it-hjelp@ffk.no

3.    sms til 594 15 593 

Elev-PC

Finnmark fylkeskommune inngår avtaler om kjøp av bærbar PC til alle elever på Vg1. Ved skolestart kan eleven/foresatte inngå leiekontrakt etter egne retningslinjer. Kontrakten kan lastes ned og signeres før skolestart.

Alle Vg1-elever får PC-kurs ved skolestart.

Nordkapp maritime fagskole

Studenter ved Nordkapp maritime fagskole må selv sørge for å ha egen PC, men kan få leie pc hvis det er tilgjengelig.

Utlevering

Utlevering organiseres klassevis så snart som praktisk mulig etter skolestart. Dette gjelder også LOSA-lokasjonene.

Kontrakt

Eleven/foresatte skal gjøre seg kjent med innholdet i kontrakten - spesielt de områder som berører avbrudd av skolegang eller flytting til annen skole.

Programvare

All nødvendig programvare er installert på elev-PC. Elever kan ikke installere program på maskinen (se kontrakt). Fagtilpasset programvare er tilgjengelig (Capa) og kan bestilles av eleven selv. Enkelte fagprogrammer må installeres av IKT-ansvarlig.

Garanti - skade - forsikring

Maskinene (PC) har 3 års garantitid for feil og mangler med produktet. Avtalen dekker en fysisk skade, pr. år som er påført maskinen ved uhell. Eleven må selv dekke eventuelle utbedringer utover dette.

Eleven har selv ansvaret for å ta vare på maskinen. Ved tap må maskinen eventuelt dekkes av eleven/foresatte eller via egen forsikring.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26