Språk

 

LOSA - Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet


Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOSA - Et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde undervisning på hjemstedet og samlinger ved hovedskolen i Honningsvåg.


Hvem kan søke?

Elever i følgende kommuner:

 • Berlevåg: Jan Bertheussen er veileder, telefon 78 96 49 31
 • Båtsfjord: Bjørn Arne Jensen er veileder, telefon 78 96 49 58/975 28 724
 • Gamvik
 • Hasvik
 • Lebesby: Kjell Pedersen er veileder, 78 96 50 23/932 05 186
 • Loppa
 • Måsøy: Frid Mikalsen, telefon 78 96 49 98/959 92 968
 • Tana
   

Hvilke studieretning tilbyr LOSA?

 • Vg1 Studiespesialisering  
 • Vg1 Yrkesfag:
  • Tip
  • Elektro
  • Naturbruk
  • Helse og oppvekstfag
 • Vekslingsmodell innen Helsearbeiderfaget - en mer praktisk rettet opplæring hvor ungdommen veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (læring). 
   

Hvorfor LOSA?

 • Gi elever tilbud om å bo hjemme det første året på videregående skole
 • Gi yrkesfagelever tilbud om å veksle mellom skole og praksis i bedrift.
   

Historikk

 • 2005/2006 – LOSA ble opprettet som et prosjekt av Finnmark Fylkeskommune. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole fikk ansvaret for det faglige innhold og for samarbeid med lokale bedrifter og kommunene Måsøy, Gamvik, Lebesby og Hasvik.
 • 2006/2007 – Loppa og Berlevåg blir også med i prosjektet
 • 2007/2008 – LOSA blir ei fast ordning med Nordkapp vgs som moderskole
 • 2009/2010 – Tana og Båtsfjord er med.
   

Organisering

Hovedskolen

 • Ansvar for faglig innhold
 • Samarbeid med lokale bedrifter

Lokale veiledere

 • Kontaktlærer med tett oppfølging av elevene
 • Knutepunkt mellom hovedskolen og elevene

Faglærere

 • Tilgjengelig i sine oppsatte timer på videokonferanse, fronter, skype, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.

Fronter

 • Læringsplattform
 • All kommunikasjon med ukeplaner, prøver, innleveringer, oppgaveløsinger og meldinger foregår i Fronter.

Elever på LOSA Yrkesfag (YF)

 • Opplæringen på hjemstedet foregår 17 uker i praksis og 20 uker på skolen

Elever på LOSA Studiespesialisering (ST)

 • Følger vanlig timeplan og har ingen utplassering

 

Kontaktperson

Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14