Språk

 

Skolens rådgiver

Klikk for stort bilde

Edna Toften jobber som rådgiver i 60 % stilling ved skolen.

Nils-Kristian Brynjulfsen jobber i Oppfølgingstjenesten(OT) i Nordkapp og Måsøy i 40 % stilling. 

Rådgivers kontortid:
 

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 15.00

Edna har 4 timer undervisning hver uke, og det vil være tidspunkt hvor hun ikke er tilgjengelig. Dere kan da ringe og Edna vil ringe tilbake når hun er på kontoret igjen. 

Det er også mulig å ta kontakt med rådgiver utenom kontortiden.
 

Mobil: 480 03 067

Telefon, kontor: 78 96 50 60 

e-post: edna.toften@ffk.no

 

Hva kan du ta opp med rådgiver?

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Her er noen eksempler:

 • Karriereveiledning angående framtidig utdanning og yrke
 • Sosiale vansker på og utenfor skolen
 • Henvisning videre til andre fagpersoner
 • Studielån og stipendordninger

NB! Rådgiver har taushetsplikt. 

 

Diverse søknadsfrister

 • 15. september og 15. januar: oppmelding til privatisteksamen
 • Etter 1. februar er det løpende inntak til folkehøyskoler
 • 1. februar: søknad om individuell vurdering og søknad for minoritetsspråklige til videregående opplæring
 • 1. mars: ordinær søknad til videregående opplæring
 • 1. mars: søknad om spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler
 • 15. april: ordinær søknad ved opptak til universiteter og høyskoler
   

Kontortid for oppfølgingstjenesten (OT)

Mandag - fredag

e-post: otnordkapp@ffk.no

Mobil: 469 15 830 
 

Hvilke tjenester gir oppfølgingstjenesten?

 • Gir råd og veiledning til unge mellom 15 – 21 år som står uten arbeid og heller ikke går i videregående skole/lære
 • OT er en frivillig rådgivningstjeneste som kan kontaktes både av ungdom og foresatte
 • OT kan samarbeide med NAV eller kommunen for å finne et riktig tilbud til deg

 

Kontaktperson

Edna Toften
Rådgiver
78 96 50 60