Språk

 

Innlevering av lærebøker og PC

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bilde

Elevene må huske å levere inn lærebøker og PC før de tar sommerferie. Elevskap skal tømmes og nøkkel leveres til driftsavdelingen innen 30. juni.  

Lærebøker/kalkulatorer  

Innlevering skjer klassevis etter oppsatt plan som sendes til kontaktlærer. Elevene skal være tilstede ved innleveringen og hver enkelt elev skal legge bøkene på henvist plass.
  
Siste frist for å levere inn bøkene er 18. juni.   
 

LOSA

Elevene tar kontakt med veileder og får informasjon om innleveringen.

Fjernundervisningselever

Elevene sender bøkene med posten for egen regning. Siste frist er 18. juni.                                                                      

Erstatning for  læremidler 

Alle vil motta purring på lånt materiale, og de som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som må betales.

Erstatningsgebyr pr. lærebok/kalkulator: 500,- kr.

Reglement for utlån av læremidler
 

Frikjøp av PC

Elever som fortsetter ved Nordkapp videregående skole tar maskinen med seg hjem i ferien.

Elever som bytter til en annen videregående skole i regi av Finnmark fylkeskommune tar med seg maskinen hjem i ferien. Etter skolestart tar de kontakt med IT-ansvarlig på den nye skolen. IT-ansvarlig tar så kontakte med Nordkapp vgs for å få det formelle i orden.  

Elever som slutter eller skal gå på en videregående skole som ikke er i regi av ffk må enten levere inn pc-en eller frikjøpe den. Selv om det er innbetalt for 3 år for pc-en må den uansett leveres inn for klargjøring i henhold til kontrakt.

Ved frikjøp av PC må den leveres inn i god tid før skoleslutt slik at eventuelle garantireparasjoner kan utføres og at den kan settes opp med ny programvare og åpnes for administrative rettigheter.
 

Erstatningsfaktura for PC:

Vg1 – HP 440 G5 kr (pris kommer senere)

Vg2 - HP 440 G4 kr. 5 580,-

Vg3 - Dell 3470 kr. 5 820,-

Prisen for ikke innlevert PC er anskaffelsespris minus innbetalt beløp.
 

Elevskap

Elevene må tømme skapene på klasserommene som de disponerer. Nøklene leveres til driftsleder og depositumet vil bli utbetalt direkte ved innlevering av nøkkel.

Innleveringsfrist er 30.juni. Leveres nøklene etter denne fristen blir ikke depositumet utbetalt.
 

Kontakt

Skolebiblioteket: Anita Elin Ingebrigtsen Telefon: 78 96 50 98/915 95 196

IT-ansvarlig: it-hjelp  

Driftsleder: Bengt Ove Sandvik Telefon: 78 96 51 33/950 39 268

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Anita Elin Ingebrigtsen
Bibliotekansvarlig
78 96 49 52
Rune Floer
IT-ansvarlig
78 96 49 26
Bengt Ove Sandvik
Driftsleder
78 96 51 33