Språk

 

Boring av energibrønner til Nordkapp videregående skole

Skolen fra havna - Klikk for stort bilde

Nå begynner arbeidet med å installere geoenergi for Nordkapp videregående skole. Energibrønner vil gi miljøvennlig energi og en stor energibesparing. Arbeidet begynner 24. september og slutter 6. oktober. 

Rototec AS skal utføre arbeidet med å bore energibrønnene og grave grøfter frem til teknisk rom. Borearbeidet vil medføre en del støy og vi håper at dere vil ha forståelse for dette. Vi vil prøve å bore i løpet av så kort tid som mulig for at det skal bli så lite støy som mulig.

Borearbeidene vil foregå mellom klokken 07:00 - 22:00 mandag - lørdag fra 24. september til 6. oktober.

Deretter vil det foregå arbeider med graving av grøfter og innkobling av rør i bakken. Gravearbeidet medfører ikke like mye støy som boringen.

Under boringen vil det bli sluppet på vann fra boringen i nærliggende områder. Dette kan medføre at det blir vått i bakken og at en del boreslam blir liggende på bakken. Dette blir ryddet opp etter at borearbeidene er avsluttet.

Fant du det du lette etter?